Wie is Glasgarant?

Hoe te handelen bij ruitschade

Werkwijze Glasgarant, van schade tot en met herstel

 

  • U maakt zelf of met behulp van de assurantieadviseur/verzekeraar een afspraak met een bij Glasgarant aangesloten ruitschadeherstelbedrijf.
  • U brengt de auto bij het ruitschadeherstelbedrijf . U tekent bij dat bedrijf een opdracht tot reparatie van de autoruit en geeft aan dat u gebruik wilt maken van de Glasgarantregeling.
  • Het ruitschadeherstelbedrijf maakt in eXchange een digitale ‘schademelding’ aan of ontvangt deze van de assurantieadviseur/verzekeraar. Deze schademelding wordt gebruikt om te controleren of de schade gedekt is.
  • Het ruitschadeherstelbedrijf maakt met behulp van geavanceerde systemen een calculatie van de schade en plaatst deze in het digitale dossier in eXchange.
  • Glasgarant analyseert het digitale dossier razendsnel op schadeomvang, schadeoorzaak, enzovoorts. Glasgarant wijst het dossier toe aan de financiële afdeling van de verzekeraar of schakelt automatisch een expert in. Meestal krijgt het ruitschadeherstelbedrijf tegelijkertijd toestemming om de schade te repareren.
  • Het ruitschadeherstelbedrijf repareert de schade aan de ruit of zal deze, waar nodig, vervangen.
  • De milieubelasting wordt tot een minimum beperkt. Glasgarantbedrijven kennen gescheiden afvalstromen en ontvangen een vergoeding van de verzekeraar om te voldoen aan de geldende milieueisen.
  • Een eventueel (resterend) eigen risico dient u bij aflevering van de auto te voldoen. Hebt u de auto exclusief BTW verzekerd? Dan dient u ook de BTW over het schadebedrag te voldoen.
  • U ontvangt 12 maanden garantie op de herstelde ruit en 24 maanden op een vervangen ruit. Vol vertrouwen kunt u weer veilig op weg.