Wie is Glasgarant?

Privacyverklaring Glasgarant

Voor Glasgarant is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Glasgarant spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen.

 

In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Glasgarant uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.