Wie is Glasgarant?

Uw voordeel

Voordelen verzekerde

 

 • Een lager of geen eigen risico*
  Afhankelijk van uw polis, of het een ruitreparatie of ruitvervanging betreft, betaalt u minder of zelfs geen (standaard) eigen risico als u uw autoruitschade laat herstellen via de Glasgarant-regeling. Wilt u maximaal voordeel? Kies dan voor een bedrijf met een A of B kwalificatie in het zoekprogramma.

* Bij sommige verzekeraars is het voordeel al verwerkt in de verzekeringspremie en dus niet in een aanvullende korting op het eigen risico. Informeer bij uw assurantieadviseur of verzekeraar naar de voorwaarden.

 • Omvangrijk herstelnetwerk
  Met ruim 600 autoruitschadeherstelbedrijven beheert Glasgarant het meest omvangrijke en wijdvertakte autoruitschadeherstelnetwerk van Nederland. U vindt dus altijd een bij Glasgarant aangesloten autoruitschadeherstelbedrijf in de nabijheid van uw woon- of werkadres. De bij Glasgarant aangesloten bedrijven zijn te herkennen aan dit logo:

 

Glasgarant logo

 • Gegarandeerde herstelkwaliteit
  Alle Glasgarant autoschadeherstelbedrijven voldoen aan de minimale toetredingseisen die de brancheorganisatie FOCWA stelt en garanderen de kwaliteit van de uitgevoerde reparatie. Een aangesloten bedrijf dient zowel ruitreparaties middels harsinjectie als ruitvervangingen te kunnen uitvoeren. Glasgarant toetst op steekproefbasis de afhandeling van autoruitschaden bij alle bedrijven en ziet met kwaliteitsaudits ook toe op de kwaliteit van het herstel.
 • Directe financiële afwikkeling
  Als uw polis de schade dekt, hoeft u zich over de financiële afwikkeling geen zorgen te maken. Het schadebedrag wordt met geavanceerde systemen gecalculeerd en gecontroleerd. Daarbij worden alle inkoopvoordelen van Glasgarant direct verrekend in de schadelast. Deze valt daardoor lager uit.
  Zodra de schade geanalyseerd en geaccordeerd is, wordt de betaalopdracht bij de verzekeraar aangemaakt en uitgevoerd. U hoeft dus niets zelf voor te schieten. De Glasgarantverzekeraars en –herstellers kennen geen ‘korting achteraf’. U kunt er zeker van zijn dat het schadebedrag op de nota ook de werkelijke uitkering aan het Glasgarantbedrijf is. Enkel een eventueel eigen risico dient u af te rekenen bij het autoruitherstelbedrijf.
 • Zorg voor het milieu
  Glasgarant ijvert voor een beter milieu. Alle bij Glasgarant aangesloten autoruitschadeherstelbedrijven voldoen aan de geldende milieueisen. Bij de afweging of een ruit gerepareerd of vervangen moet worden, speelt het milieu ook een rol. Repareren levert minder milieubelasting en als de kwaliteit niet in het geding is, dan heeft dat de voorkeur, naast een eventueel kostenvoordeel. Het gehele administratieve ruitschadeafwikkelingsproces voltrekt zich digitaal en in principe papierloos.