Wie is Glasgarant?

Wie is Glasgarant

Glasgarant is sinds 2005 actief. Eerst als label van de Stichting Schadegarant, maar in 2009 is door de verzekeraars besloten het label onder te brengen in Stichting Glasgarant. Evenals Stichting Schadegarant werkt Glasgarant sinds de oprichting zonder winstoogmerk. Bij Glasgarant zijn alle partijen aangesloten die het afwikkelingsproces van autoruitschade voor verzekerden goed en vlot willen laten verlopen.

 

Naast de autoverzekeringsmaatschappijen zijn dit de natuurlijk de autoruitschadeherstelbedrijven, assurantieadviseurs en gevolmachtigd agenten.
Glasgarant heeft drie belangrijke doelen waar verzekerden van de Glasgarantverzekeraars baat bij hebben;

  • Klanttevredenheid
    Een autoruitschade die snel en vakkundig wordt hersteld, bevestigt dat u een goede verzekering heeft. Zeker als u weinig regelwerk hebt.
  • Procesefficiency
    Bij de afwikkeling van een autoruitschade zijn veel partijen betrokken die met elkaar communiceren, gegevens uitwisselen en afspraken maken. Ook hier zijn kosten mee gemoeid. Glasgarant heeft een geheel eigen afwikkelingssysteem ‘eXchange’ waarmee elke autoruitschade razendsnel geanalyseerd en verzonden kan worden naar alle betrokkenen. Ook hiervan profiteert u als verzekerde. U hoeft bijvoorbeeld het schadebedrag zelf niet voor te schieten en daarna te claimen bij de verzekeraar. Het schadebedrag wordt rechtstreeks uitgekeerd aan het autoruitschadeherstelbedrijf. U hoeft alleen een eventueel eigen risico en/of BTW af te rekenen.
  • Verlaging van de schadelast                                                                                                In Nederland worden jaarlijks meer dan één miljoen verzekerde autoruiten gerepareerd of vervangen. Een reparatie of vervanging van een autoruit is nooit gratis omdat de kosten ervan door het autoruitherstelbedrijf gedeclareerd (kunnen) worden bij uw verzekeraar. De autoruitschadelast is onderdeel van de premie die u voor uw autoverzekering betaald. Het is dus heel belangrijk dat de autoruitschadelast zo laag mogelijk blijft. Doordat Glasgarant de volumes bundelt en afspraken maakt met autoruitschadeherstelbedrijven kan zij gunstig inkopen. Daar profiteert u ook weer van.